[ VENN. RECHT ]
REORGANISATIES VAN VZWíS IN HET NIEUWE WVV : EEN COPERNICAANSE REVOLUTIE ?

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen laat toe dat vzwís ook
commerciŽle activiteiten verrichten tot uitvoering van hun voorwerp. Dit heeft
onder meer tot gevolg dat het verschil tussen een vennootschap en een
vereniging grondig wijzigde. Om die reden oordeelde de wetgever het
noodzakelijk dat een handelsvennootschap (die ook een onbaatzuchtig doel
kan nastreven) moet kunnen omgezet worden in een vzw. De omzetting van
een vzw in een handelsvennootschap daarentegen, blijft beperkt tot de
omzetting in een coŲperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming.
Daarenboven kan een gewone vzw ook omgezet worden in een internationale
vaw (en omgekeerd). We bespreken grondig deze drie vormen van omzetting,
waarbij naast de juridische aspecten ook de fiscale aspecten uitvoerig aan bod
komen.

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voert nu eindelijk ook
een procedure in voor splitsing en fusies van vzwís. Onder de vzw-wet kenden
we (sinds 2009) enkel de inbreng-om-niet van een algemeenheid, ook wel
gekend als de pseudo-fusie, die als alternatief blijft verder bestaan.

In het derde deel bespreken we de gewijzigde procedure voor vereffeningen
van vzwís, regeling die voor vele VZWís vanaf 1 januari 2020 zal gelden.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:
∑ Hoe werkt de procedure voor omzetting van een bv in een vzw ?
∑ Kan dergelijke omzetting fiscaal neutraal gebeuren ?
∑ Welke werkwijze moet ik volgen om een vzw om te zetten in een
coŲperatieve vennootschap, erkend als sociale onderneming ? Kan dit ook in
een andere vennootschapsvorm ?
∑ Wat zijn de fiscale gevolgen van de omzetting van een vzw in een cv erkend
als SO ?
∑ Wat zijn de voordelen van de nieuwe fusieregels bij vzwís ?
∑ Hebben we een bedrijfsrevisor of notaris nodig bij een fusie/splitsing van
een vzw ?
∑ Is het zinvol te opteren voor de nieuwe fusieprocedure boven de vroegere
regeling van de inbreng-om-niet van een algemeenheid?
∑ Enz. Enz.


Op 22/10/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be