[ FISCAAL RECHT ]
Update vennootschapsbelasting
De opleiding “Update vennootschapsbelasting aanslagjaar 2020” neemt u mee
doorheen de nieuwigheden en veranderingen inzake de vennootschapsbelasting.

Volgende items worden toegelicht:
• Nieuwe wetgeving
• Circulaires met relevante standpunten van de fiscus
• Relevante rechtspraak, rulings en parlementaire vragen die van nut zijn bij
het invullen van de Biztax aangifte Vennootschapsbelasting
• Tariefverlaging + voorwaarden verlaagd tarief (o.a. minimumbezoldiging)
• Minimale belastbare basis
• Voorafbetalingen
• Beperking vrijstelling voorzieningen
• Roerende voorheffing op kapitaalvermindering
• DBI-aftrek
• Wijziging vrijstelling meerwaarden op aandelen

De nieuwe maatregelen van de hervorming van de VenB komen uitgebreid aan
bod:
• de recent in werking getreden maatregelen van de 2e fase. Als hot topic zal
in dit kader de aftrek van de groepsbijdrage aan bod komen, wat toelaat van
belastbare basis te verschuiven tussen groepsvennootschappen ("de facto fiscale
consolidatie").

• de nieuwe maatregelen van fase 3, in voege vanaf 1 jan. 2020:
1) de gewijzigde regels inzake de autokosten en afschrijfregels
2) verdere verlaging van het VenB tarief etc..

Deze zullen een grote impact hebben op de bepaling van de belastbare basis en de
berekening van de verschuldigde belasting. Belangrijk dat u hiervan goed op de
hoogte bent op moment van voorafbetaling 4 en de jaarafsluiting.

Tijdens de update wordt ook een korte toelichting gegeven over de fiscale
wetsaanpassingen in de WVV:
• de fiscale gevolgen van afschaffing van het kapitaalbegrip
• de inbreng in nijverheid
• de gevolgen voor het VVPRbis stelsel.


Op 24/10/2019 te Mechelen
Hotel Elisabeth
Goswin de Stassartstraat 26
2800 Mechelen

Aanvang 13:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Joeri De Ceuleneire

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/