[ FISCAAL RECHT ]
De fiscale gevolgen van het Wetboek van vennootschappen en de aftrek van de groe
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is in werking getreden op 1
mei 2019, en heeft voor een copernicaanse omwenteling gezorgd in het
vennootschapsrecht, met de afschaffing van het kapitaalbegrip (behalve voor de
NV), de aandelen met meervoudig stemrecht, de inbreng van nijverheid en de
uitbreiding van de activiteitsdomeinen van de VZW als slechts enkele van de
uitschieters.

Zowel de federale als de Vlaamse wetgever hebben intussen aanpassingen
doorgevoerd aan het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de Vlaamse Codex
Fiscaliteit om de fiscale impact van het Wetboek van vennootschappen te regelen.

Tijdens dit seminarie wordt uitgebreid toelichting gegeven over deze fiscale
wetsaanpassingen. Zo komen onder meer aan bod, de fiscale gevolgen van
afschaffing van het kapitaalbegrip, van de inbreng in nijverheid, de gevolgen voor
het VVPRbis stelsel, de overdracht van familiale ondernemingen alsmede mogelijke
fiscale optimalisaties.Als tweede hot topic zal de aftrek van de groepsbijdrage aan bod komen. Deze is
in werking getreden voor aanslagjaar 2020 (verbonden aan belastbare tijdperken
die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2019) en laat toe van belastbare basis te
verschuiven tussen groepsvennootschappen. Deze complexe wetgeving wordt
geïllustreerd met de nodige praktijkvoorbeelden.


Op 22/10/2019 te Antwerpen
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen-Berchem

Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR190
Met medewerking van : Yves Verdingh

Ingericht door : Fiscaal Informatief (FI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Martine Taillieu
Tel : 056/41 35 04 - Fax : 056/42 40 48
E-mail : accreditatie.FI@wolterskluwer.com
- URL : http://www.fiscaalinformatief.be/