[ ANDERE ]
Personenbelasting + basis vennootschapsbelasting
Deze module moet de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan

Op 23/10/2019 te Antwerpen
Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2000 Antwerpen

Aanvang 13:00 - Duurtijd 6h - Prijs : EUR 5.900,00 (vrij van BTW) voor 17 sessies

Ingericht door : Flanders Business School vzw (FBS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Benoît De Baere
Tel : 032011825 - Fax :
E-mail : benoit.debaere@flandersbusinessschool.be
- URL : http://www.flandersbusinessschool.be