[ VENN. RECHT ]
Onderneming in familiale moeilijkheden (webinar) - (RESERVE AUX MEMBRES)
Echtelijke of relationele moeilijkheden kunnen wel eens een invloed hebben op de
werking van een eenmanszaak / vennootschap. De bedrijfsleider / vennoot die
met zo’n moeilijkheden wordt geconfronteerd, zal vaak in eerste instantie om uw
advies hieromtrent vragen.

In dit seminarie wordt ingegaan op de wettelijke spelregels die van toepassing zijn
als zo’n moeilijkheden zich voordoen. Deze worden benaderd zowel vanuit het
burgerlijk recht (bv. huwelijksvermogensrecht) en het vennootschapsrecht waarbij
o.a. ook de recente wettelijke wijzigingen aan bod komen. Bij dit alles wordt niet
enkel stilgestaan bij de wettelijke regels op zicht maar wordt ook uitvoerig
ingegaan op praktijkvoorbeelden en concrete situaties die zich kunnen voordoen.
Uiteraard is er ook ruimschoots de tijd voor het stellen van vragen.


Op 24/10/2019 te Antwerpen
op afstand
Aanvang 19:30 - Duurtijd 2,5h - Prijs :
Met medewerking van : Jan Roodhooft, Veerle Allaerts
Ra-Advocaten

Ingericht door : BKR KENNISMANAGEMENT cvba (BKR KENNISMAGEMENT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Gonda Renders
Tel : 03/248 56 25 - Fax : 03/238 45 16
E-mail : secretariaat@bab-bkr.be
- URL : www.bab-bkr.be