[ FISCAAL RECHT ]
Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (sessie 4 van 4)
Tijdens deze 4 namiddagen frissen wij uw praktische btw-kennis degelijk op. Komen ter sprake aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen: btw-plicht, belastbare handelingen, plaatsbepaling van diensten, vrijstellingen, voldoening van de btw, maatstaf van heffing, toepasselijke tarief, na te leven verplichtingen en formaliteiten. Bijzondere aandacht gaat uit naar het recht op aftrek van btw. Ook actuele topics worden behandeld.

Aan de hand van praktijkgerichte cases krijgt u antwoorden op vraagstukken in verband met volgende thema’s:
- Wie is volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtig?
- Onderscheid tussen "leveringen" en "diensten": waarom is dit belangrijk?
- Onder welke voorwaarden heeft u recht op een btw-vrijstelling?
- Waar worden diensten gelokaliseerd en wie voldoet de btw?
- Wat zijn de aandachtspunt bij een vrijgestelde intracommunautaire levering en invoer?
- Waarop moet u letten bij de verlegging van de heffing naar de medecontractant?
- Onder welke voorwaarden recupereert u de btw op uw inkomende facturen?
- Op welke kosten is de btw niet of slechts beperkt aftrekbaar?
Hoe verloopt de doorrekening van kosten?
- Over welk bedrag moet wel en géén btw worden gerekend?
- Welke btw-tarieven zijn er toepasselijk?
- Hoe maakt u een correcte factuur op? Waarom is dat van belang?
- Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?
- Moet u maandelijks of per kwartaal een aangifte indienen?
- Welke andere btw-verplichtingen en formaliteiten mag u niet uit het oog verliezen?


Op 08/12/2020 te Sint-Niklaas
hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 700 excl. btw voor de 4 sessies
Met medewerking van : Claire VERSTRAETE

Ingericht door : Practicali BVBA (PRACTICALI)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Annick Bardoel
Tel : 0468/200.212 - Fax :
E-mail : info@practicali.be
- URL : http://www.practicali.be