[ VENN. RECHT ]
HET NIEUWE VERENIGINGSRECHT PRAKTISCH TOEGELICHT
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 1/5/2019
in werking getreden.
Het nieuwe WVV is de derde pijler van de lang aangekondigde hervormingen die
ook voor vzws van toepassing zijn. In 2018 was er al de hervorming van het
insolventierecht en het ondernemingsrecht.
In deze studieavond gaan we dieper in op de praktische gevolgen van deze
hervormingen op vzws.
Er wordt stilgestaan bij volgende items :
- deadlines en data inwerkingtreding
- de verschillende boeken van het WVV van toepassing op vzws
- verplichte vermeldingen in de statuten
- terminologische wijzigingen
- nieuwe wettelijke bepalingen
- boekhouding en jaarrekening


Op 03/09/2020 te Kasterlee
Den Eyck, Houtum 39
2460 Kasterlee

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : ongeveer EUR70 (afh. van lidmaatschap of niet), en EUR15 voor stagiairs
Met medewerking van : Isabel DEMEYERE directeur vzw Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzws

Ingericht door : KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN (KBAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heymans Marina
Tel : 0496/27 24 40 - Fax :
E-mail : info@kbab.be
- URL : https://www.kbab.be