[ FISCAAL RECHT ]
BTW-TOPICS
Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van een aantal, in meerdere of mindere
mate, actuele topics van de btw-wetgeving, onderbouwd door nieuwe administratieve
circulaires en beslissingen, parlementaire vragen en rechtspraak, met hier en daar
een beetje opfrissing van onze algemene BTW-kennis.


Op 17/09/2020 te Kasterlee
Den Eyck, Houtum 39
2460 Kasterlee

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : ongeveer EUR70 (afh. van lidmaatschap of niet), en EUR15 voor stagiairs
Met medewerking van : Jurgen OPREEL – Managing partner van De btw-lijn

Ingericht door : KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN (KBAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heymans Marina
Tel : 0496/27 24 40 - Fax :
E-mail : info@kbab.be
- URL : https://www.kbab.be