[ ANDERE ]
DEONTOLOGIE (anti-witwas)
De antiwitwaswetgeving is de laatste jaren sterk geëvolueerd en legt steeds meer
verplichtingen op. In dit seminarie gaan we dieper in op de Wet van 18 september
2017 en staan stil bij de specifieke aandachtspunten hiervan, mede in het kader van
de kwaliteitstoetsing. Tevens blikken we vooruit op wat er nog in de pijplijn zit zowel
op nationaal als op Europees vlak.


Op 03/12/2020 te Kasterlee
Den Eyck, Houtum 39
2460 Kasterlee

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : ongeveer EUR70 (afh. van lidmaatschap of niet), en EUR15 voor stagiairs
Met medewerking van : Johan DE COSTER – Accountant – Bedrijfsrevisor, Voorzitter LVAB, Raadslid ITAA

Ingericht door : KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN (KBAB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Heymans Marina
Tel : 0496/27 24 40 - Fax :
E-mail : info@kbab.be
- URL : https://www.kbab.be