[ FISCAAL RECHT ]
Procedure en invordering
In dit seminarie komen de basisprincipes inzake procedure en invordering aan bod. Via een systematische uitleg wordt de regelgeving in zijn geheel opgefrist. Op die manier wil de lesgever de procedure grondig bestuderen.
Het seminarie start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. Het seminarie wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.


Op 15/09/2020 te Hasselt
LIANTIS
Maastrichtersteenweg 254
3500 HASSELT

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // Stagiair-leden: 25 EUR // Niet-leden: 100 EUR
Met medewerking van : Werner NIEMEGEERS

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be