[ FISCAAL RECHT ]
De aftekbeperking voor KMO's (Specifieke aftrekbeperkingen en verworpen uitgaven
Deze sessie geeft u een pragmatisch overzicht van de diverse aftrekbeperkingen voor Kmo’s. 
Dit gaat zowel over de actualiteit van de verworpen uitgaven (bv. afschaffing thin cap) als de nieuwe beperkingen van toepassing vanaf 01/01/2020, zoals de  nieuwe afschrijvingsregels.
Basis efficiënte optimalisatie!
Degelijke actuele kennis is de basis voor een efficiënte optimalisatie en vermijdt verrassingen bij fiscale controles.
U krijgt een actueel overzicht van de voor u relevante verworpen uitgaven en de praktische impact van de aftrekposten die niet meer in één keer volledig afgetrokken worden, zoals:
De aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek).
De overgedragen DBI-aftrek.
De overgedragen innovatie-aftrek.
De overgedragen fiscale verliezen.


Op 03/09/2020 te Affligem
DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM

Aanvang 19:30 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // Stagiair-leden: 25 EUR // Niet-leden: 100 EUR
Met medewerking van : Filip MEES

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be