[ FISCAAL RECHT ]
Correcte BTW-behandeling bij het doorrekenen van kosten
Sinds midden 2010 moeten ondernemingen BTW afdragen op de voordelen alle aard. Uiteraard is het belangrijk dat deze doorrekening van kosten correct gebeurt, om zo te vermijden dat geld verloren gaat (wegens niet kunnen terugvorderen, dubbele BTW-aftrekbeperkingen, enz.). In de praktijk blijkt dat op dit vlak nogal wat fouten worden gemaakt.
Tijdens dit seminarie leert u hoe u de BTW correct behandelt bij het doorrekenen van kosten, zodat u onnodig geldverlies kunt vermijden.
Doorrekening van:
kosten in het kader van een hoofdhandeling
belastingen en verzekeringspremies
huurgelden
kosten voor advocaat en notaris
intellectuele diensten
personeelskosten
financiële transacties
...
Hierbij wordt het volgende behandeld:
de typische intra-company verrichtingen
het ten laste leggen van of aanrekenen aan de klant, van kosten boven de eigenlijke verkoopprijs


Op 17/12/2020 te Gent
HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)

Aanvang 19:30 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // Stagiair-leden: 25 EUR // Niet-leden: 100 EUR
Met medewerking van : Jurgen OPREEL

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be