[ ANDERE ]
Samenlevingsvormen - De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting
Samenlevingsvormen - De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting versus schenkbelasting
Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. De spreekster behandelt hierbij de verschillende thema's: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Dit thema heeft zeker en vast zijn impact sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht.

In het 2e deel van het seminarie zal de spreekster de basiselementen en nodige stappen overlopen om correct een aangifte van nalatenschap op te maken.
Wat zijn de verplichte en facultatieve vermeldingen op het aangifteformulier?
Welke bepalingen moeten in een huwelijkscontract vermeld worden in de aangifte van nalatenschap?
Welke bepalingen moeten in een testament vermeld worden?
Hoe moeten schenkingen verwerkt worden in de aangifte?
Wat is de impact van de successieplanning op de heffing van de successierechten?


Op 04/12/2020 te Brugge
HOTEL VAN DER VALK BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)

Aanvang 09:00 - Duurtijd 6h - Prijs : Leden en Stagiair-leden: 100 EUR // Niet-leden: 200 EUR
Met medewerking van : Liesbeth FRANCK

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be