[ BOEKHOUD RECHT ]
Berekening van de cashflow volgens verschillende methodes
Vooreerst wordt het begrip cashflow grondig toegelicht. Komen onder meer aan bod: de definitie, niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten, misverstanden inzake cashflow, de relatie tussen cashflow en nettobedrijfskapitaal, de cashflow uit operaties, negatieve cashflow, cashflow uit investeringen, …


Op 15/12/2020 te Brugge
HOTEL VAN DER VALK BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : Leden: gratis // Stagiair-leden: 25 EUR // Niet-leden: 100 EUR
Met medewerking van : Patrick HUYBRECHTS

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be