[ FISCAAL RECHT ]
Actualiteiten in de fiscale procedure, met een focus op diverse valkuilen
WEBINAR

Tijdens dit seminarie wordt de fiscale procedure in de inkomstenbelastingen overlopen, waarbij de recente wetswijzigingen, de recente rechtspraak en ervaringen uit de praktijk worden besproken.
Tevens wordt er aandacht besteed aan de houding die een fiscale raadgever kan aannemen, indien de fiscus zijn bevoegdheden tijdens een fiscale procedure te buiten gaat.
De praktijk leert immers dat de fiscus tijdens een fiscale controle steeds vaker de grenzen van zijn onderzoeksbevoegdheden opzoekt. De fiscus voelt zich gesteund door de recente rechtspraak die steeds minder geneigd is om ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ te weren uit de procedure. Ook al overtreedt de fiscus bij het verzamelen van zijn bewijs de fiscale spelregels, toch betekent dit niet zomaar dat het bewijs niet gebruikt zou kunnen worden om de fiscale aanslag te onderbouwen.
Het is dus van belang om tijdens een fiscale controle tijdig in te grijpen wanneer de fiscus zijn bevoegdheden overschrijdt, aangezien het achteraf laten weren van onrechtmatig verkregen bewijs steeds moeilijker wordt.
Vragen uit de praktijk worden gekaderd en beantwoord, vragen zoals:
- “De fiscus vraagt mij om een volledige digitale kopie van mijn boekhoudsysteem m.b.t. een cliënt. Moet ik die overmaken?”
- “De fiscus vraagt mij om stukken m.b.t. een cliënt van vijf jaar geleden door te sturen. Moet ik die overmaken?”
- “De fiscus stelt rechtstreeks vragen aan de buitenlandse leverancier van mijn cliënt. Kan dat zomaar?”
- “De fiscus parkeert wekelijks zijn wagen voor de zaak van mijn cliënt om vanuit zijn wagen vaststellingen te doen. Kan dit zomaar?”
- “De fiscus meldt zich onaangekondigd bij de woonplaats van mijn cliënt voor een visitatie, en vestigt een aanslag van ambtswege aangezien de toegang werd geweigerd. Kan dat zomaar?”


Op 03/12/2020 te Webinar
webinar
Aanvang 14:00 - Duurtijd 3h - Prijs : 90
Met medewerking van : Tim Vandeweyer, fiscaal advocaat PAQT – lector UCLL

Ingericht door : UC Leuven -Limburg (KHLIM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Sandra Poesmans
Tel : 011-180210 - Fax :
E-mail : sandra.poesmans@ucll.be
- URL : http://www.ucll.be